Landelijk Asbestvolgsysteem

Zakelijk

Versie: 4.11.2
Datum: 21-02-2023


Welkom bij het Landelijk Asbestvolgsysteem

Beleidsevaluatie LAVS van start

Werkt het Landelijke Asbestvolgsysteem (LAVS) doeltreffend en doelmatig? Ondersteunt het LAVS bij adequaat toezicht en handhaving? Draagt het LAVS bij aan betere naleving van de informatieplichten uit de asbestregelgeving? En hoe ervaren de gebruikers het LAVS?

Om antwoord te krijgen op deze vragen en een beeld te krijgen van de maatschappelijke waarde van het LAVS, laten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gezamenlijk een beleidsevaluatie uitvoeren.

Onderzoeksbureau Sira Consulting gaat daarom in gesprek met verschillende stakeholders en zoekt nog een aantal deelnemers, met name inventariseerders en saneerders, die willen deelnemen aan een groepsinterview. U kunt zich hiervoor aanmelden door een bericht voorzien van een contactpersoon en telefoonnummer te sturen naar Asbestvolgsysteem@RWS.nl. De interviews worden de komende 2 weken gehouden.

De onderzoeksresultaten worden na de zomer verwacht.

Heeft u een vraag over het Landelijk Asbestvolgsysteem?

Mogelijk vindt u het antwoord bij de veelgestelde vragen op onze site.

Of neem contact op met de LAVS helpdesk. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 tot 17.00 op telefoonnummer 088 797 07 90.

U kunt uw vraag ook stellen via het vragenformulier LAVS of per e-mail (helpdesk.iplo@rws.nl). Zo nodig neemt een medewerker telefonisch contact op. Vermeld daarom uw telefoonnummer. Ervaart u een storing? Vermeld dan 'storing' in het onderwerp van de e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor algemene informatie over het Landelijk Abestvolgsysteem